Pages Navigation Menu

Bloggen om nettet

Veje i landskabet

Veje i landskabet


Vores landskab er som alle andre landskaber i verden, gennemskåret på kryds og tværs af et utal af færdselsårer. Vi tror til daglig at alle veje og gader er nøje planlagte færdselsårer, men bortset fra de nye motorveje så er dette faktisk ikke tilfældet. Næsten alle de veje vi har i dag er i tidernes morgen startet som enten dyreveksler eller som trampestier fordi dyrene har haft brug for at komme til søerne for at drikke og til markerne for at spise. Ligesådan har menneskene boet steder der gav ly, men gået til andre steder for at finde byttedyr og andet der kunne spises. Efterhånden har stierne udvidet sig til mindre veje og så større veje og på et tidspunkt er de så blevet asfalteret.