Pages Navigation Menu

Bloggen om nettet

Til foreningens kasserer

Til foreningens kasserer

Vi ved alle at Danmark på de fleste områder er et særdeles velfungerende samfund, og dette skyldes naturligvis mange forhold men en af de ting der er unikt i Danmark er de utroligt mange foreninger vi har organiseret os i på kryds og tværs. De forskellige foreninger er hovedsageligt baseret på frivilligt arbejde, det vil sige at der ikke er ret mange der får nogen form for betaling for at yde en indsats i foreningen. Næsten alle sportsforeninger, antenneforeninger, vejforeninger og lignende er baseret på frivilligt arbejde. For dem alle gælder at det at foreningens medlemmer på en årlig generalforsamling vælger medlemmer til en bestyrelse, og i mange tilfælde er der så et korps af frivillige ledere og trænere der har den daglige kontakt med medlemmerne. Alle disse foreninger skal lave et årligt foreningsregnskab som også skal fremlægges på generalforsamlingen. Dette foreningsregnskab vedligeholdes løbende af foreningens kasserer og det er vigtigt at et foreningsregnskab føres omhyggeligt, så økonomien ikke løber amok uden at man opdager det.

Vælg et godt online regnskabsprogram til jeres forening

Hvis I benytter et Foreningsprogram som indeholder et online regnskabsprogram får I en række fordele som I ikke har med et offline regnskabssystem. For eksempel så mister I ikke jeres data hvis kassererens computer bliver stjålet eller går i stykker, for med et online regnskabsprogram ligger jeres data til enhver tid hos jeres IT leverandør, og han vil altid sørge for at der er lavet en sikker og opdateret backup af jeres data. Ligeledes kan et online regnskabsprogram nemt opsættes sådan at der er flere brugere der har adgang til jeres
regnskabssystem, det kan være kassereren der skal have ret til at gøre alt med jeres data, og det kan være foreningens formand der skal kunne se de transaktioner der er foretaget, eller det kana være revisoren der skal hvad nogle særlige rettigheder i programmet.