Pages Navigation Menu

Bloggen om nettet

Proffesionel vikardækning og rekruttering

Proffesionel vikardækning og rekruttering

Vikarer til de fleste fagområder

Det er ikke altid let at planlægge sygdom og fravær, og det kan i perioder være svært at have bemanding til at klare alle arbejdsopgaver. Derudover er det en stor omkostning for virksomheden at have for mange folk ansat, og på den måde er det en hårfin balancegang mellem for få og for mange ansatte. Firmaer både store som små kan med fordel overveje at tage kontakt til et vikarbureau. Vikarbureauet har folk ansat, som bare venter på at blive kaldt på arbejde og som derfor kan træde til med meget kort varsel. Vikarerne er uddannede inden for forskellige fagområder, og det er derfor et bredt spektrum af virksomheder, som kan få gavn af hjælpen.

Alle arbejdsopgaver bliver færdige – uden stress

Det er ikke mange virksomheder, der har råd til at være underbemandede. Hverken økonomisk eller i forhold til mængden af arbejdsopgaver, der skal løses hver dag. Ved at lade et vikarbureau stå for rekruttering af medarbejdere ved sygdom, overgiver man således ansvaret for vikardækningen til nogen andre – man skal blot selv informeret bureauet om, hvor mange vikarer, der er behov for. Hos vikarbureau Brønderslev tilbydes der fleksibel arbejdskraft, hvor al administration ordnes af bureauet.

En enkelt dag eller fastansættelse

Når rekruttering af medarbejdere sker gennem et bureau, er virksomheden ikke forpligtet ift. den enkelte vikar. Vikaren skal naturligvis føle sig velkommen og briefes omkring dagens arbejdsopgaver, men virksomheden er ikke nødt til at ansætte en ny medarbejder for en tidsbestemt periode. Vikaren kan bestilles for en enkelt dag eller flere måneder. Stifter virksomheden bekendtskab med en dygtig vikar, er der mulighed for senere at tilbyde denne en fastansættelse. På den måde har man set de enkelte mænd/kvinder arbejde i felten og har en fornemmelse af, hvad de kan bidrage med.